Frydenbø logo
Brann_Kvinner_Frydenbø

 

Lokal støttespiller ♥️

Vi er stolte av å være en lokal støttespiller og å dyrke gode samarbeid innen kultur og idrett.

Våre kjerneverdier, entusiastisk, ærlig og ansvarlig skal synliggjøres i alt vårt virke.  Vi brenner for å være engasjert i samfunnet, spesielt innen idrett og kultur, og vi prioriterer nærområdene der vi opererer. 

Sponsorvirksomheten skal skape engasjement og involvering av ansatte, kunder og øvrige innbyggere, med det formål å styrke merkevaren Frydenbø Bil og bidra til et godt nærmiljø i områdene hvor vi er lokalisert.

Søknad om sponsormidler

Vi ønsker å være en aktiv samarbeidspartner i våre sponsorater. Det betyr at vi sammen med aktøren vi sponser skal skape verdier utover et kontraktfestet pengebeløp. Samarbeidet skal skape merverdi for begge parter og til syvende og sist gagne vårt lokalsamfunn.

Frydenbø Bil har mange avdelinger, og er lokalisert over et stort geografisk område fra sør til nord. Vi får mange sponsorforespørsler fra lokale lag og foreninger, klubber og arrangement. For å håndtere alle henvendelsene på en effektiv måte, ber vi om at du sender inn en skriftlig søknad.

Alle søknader vi mottar, vil bli behandlet i slutten av hvert kvartal.

20180609_Aurefest_1196-3

Hva innebærer et sponsorat?

Et sponsorat innebærer et partnerskap der vi gir støtte, enten økonomisk eller i form av ressurser og tjenester, til din organisasjon, lag, eller arrangement. Gjennom sponsoratet kan vi bidra til å finansiere aktiviteter, arrangementer, eller prosjekter som er i tråd med våre verdier og formål.

Vi ønsker å tilføre merverdi i våre sponsoravtaler gjennom eksempelvis deltakelse i felles markedsføringskampanjer, synlighet i sosiale medier og arrangementer. Vi tilbyr også utleie av demobiler for arrangementer og eksklusive produkter/tjenester. Vi kan også være  vertskap for arrangementer og tilby deltakelse som gir nettverksmuligheter. Gjennom tillit og langsiktige partnerskap, basert på respekt og åpen kommunikasjon, vil vi skape verdifulle fellesaktiviteter og samarbeid, lokalt.

Brann Carpool ep5 thumbnail

Søknaden må inneholde:

  • Informasjon om organisasjon / sak / arrangement. Det er viktig for oss at de som søker må være relevante for vår bransje, produkter eller verdier. Våre målgrupper bør ha en betydelig overlapp. 
  • Detaljer omkring organisasjonens aktiviteter, eller arrangementet, herunder antall medlemmer, målgrupper osv. 
  • Hva Frydenbø Bil kan forvente å motta som gjenytelse og hvordan vi kan være en aktiv samarbeidspartner.
  • Beløp det søkes om.
  • Kontaktinfo til hovedansvarlig for søknaden (navn, telefon, epost).
  • Vi gjør oppmerksom på at vi ikke ønsker å støtte arrangement med fokus på alkohol. 

Vi ser frem til å høre fra deg og vurdere din søknad om sponsormidler. Sammen kan vi skape positive bidrag til samfunnet og styrke fellesskapet vårt!

Søknadsskjema

 

Stolt samarbeidspartner💪 

Vi støtter mange små og store, lokale bedrifter / organisasjoner / sportsklubber o.l. Noen av disse sponsoratene er et samarbeid med Frydenbø Group